Umex forex investment limited

澳大利亚证券和投资委员会授权并受证券和投资委员会监管。

(监管号: 001309512)

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (VFSC) Được thành lập vào năm 1993, VFSC chịu trách nhiệm giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tài chính như đầu tư và dịch vụ tín dụng và duy trì vị trí của VFSC như một trung tâm tài chính toàn cầu cho các tiêu chuẩn quy định cao.

Umex forex investment limited được cấp phép và quản lý bởi VFSC. (Số đại diện: 40436)