EIA原油

本周美国EIA原油库存基于美国公司商业原油库存的每周变化,反映了每周原油库存的变化。

日期
前值
(万桶)
今值
(万桶)
预测值
(万桶)
    HIỂN THỊ THÊM
    Nguồn: Trung tâm dữ liệu mười vàng